تبلیغات
ادبیات فارسی متوسطه دوره اول تحصیلی - دعاهای سی روز ماه مبارك رمضان
دعاى روز اوّل  

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اللهمَ اجْعلْ صِیامی فیه صِیام الصّائِمینَ، و قیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ، و نَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ، و هَبْ لی جُرمی فیهِ، یا الهَ العالَمینَ، و اعْفُ عنّی، یا عافیاً عنِ المجْرمینَ.

ماه رمضان ، روزه  

خدایا ... قرار بده روزه مرا در این ماه، روزهِ روزه داران واقعى و قیام و عبادت مرا در این ماه، قیام شب زنده داران و بیدارم نما در این ماه،از خواب بى خبران و ببخش به من جنایتم را در این ماه، اى معبود جهانیان و در گذر از من، اى بخشنده ی جنایت كاران.


دعاى روز دوم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ قَرّبْنی فیهِ الى مَرْضاتِك، وَ جَنّبْنی فیهِ من سَخَطِك وَ نَقماتِك، وَ وفّقْنی فیهِ لقراءةِ آیاتِك، برحْمَتِك یا أرْحَمَ الرّاحِمین.

خدایا ... نزدیك كن مرا در این ماه، به سوى خوشنودیت و بر كنارم دار در این ماه، از خشم و انتقامت و توفیق ده مرا در این ماه، خواندن آیات قرآنت را، به رحمت خودت، اى مهربان ترین مهربانان.

 

دعاى روز سوم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ وَ التّنَبیهَ، وَ باعِدْنی فیهِ من السّفاهة وَ التّمْویهِ، وَ اجْعَل لی نصیباً مِنْ كلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ، بِجودِك یا أجْوَدَ الأجْوَدین.

خدایا ... روزى كن مرا در این ماه، هوش و خود آگاهى را و دور بدار در این ماه، از نادانى و گمراهى و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزى كه فرود آوردى در این ماه،به بخشش خودت، اى بخشنده ترین بخشندگان.

 

دعاى روز چهارم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِك، و اذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِكرِك، و أوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُكرَك بِكرَمِك، و احْفَظنی فیهِ بِحِفظْك و سِتْرِك، یا أبْصَرَ النّاظرین.

خدایا ... نیرومندم نما در این ماه، به پا داشتن دستور فرمانت و بچشان در این ماه،شیرینى یادت را و مهیا كن مرا در این ماه، راى انجام سپاس گذاریت به كرم خودت، نگه دار مرا در این ماه، به نگاه داریت و پرده پوشى خودت اى بینا ترین بینایان.

 

دعاى روز پنجم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ، و اجْعَلْنی فیهِ من عِبادَك الصّالحینَ القانِتین، و اجْعَلْنی فیهِ من اولیائِك المُقَرّبینَ، بِرَأفَتِك یا ارْحَمَ الرّاحِمین.

خدایا ... قرار بده مرا در این ماه، از آمرزش جویان و قرار بده مرا در این ماه، از بندگان شایسته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در این ماه، از دوستان نزدیكت، به مهربانى خودت اى مهربان ترین مهربانان.

 

دعاى روز ششم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِك، و لا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِك، و زَحْزِحْنی فیهِ من موجِباتِ سَخَطِك، بِمَنّك و ایادیك، یا مُنْتَهى رَغْبَةَ الرّاغِبین.

خدایا ... وا مگذار مرا در این ماه، در پى نافرمانیت روم و مزن مرا با تازیانه كیفرت، و دور و بركنارم بدار از موجبات خشمت به حقّ احسان و نعمت هاى بى شمارت، اى حدّ نهایى علاقه و اشتیاق مشتاقان.

 

دعاى روز هفتم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اعنّی فیهِ على صِیامِهِ و قیامِهِ، و جَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ و آثامِهِ، و ارْزُقْنی فیهِ ذِكرَك بِدوامِهِ بتوفیقِك، یا هادیَ المُضِلّین.

خدایا ... یارى كن مرا در این ماه، بر روزه گرفتن و عبادت، و بر كنارم دار در این ماه، از بیهودگى و گناهان، و روزیم كن در این ماه،یادت را براى همیشه به توفیق خودت، اى راهنماى گمراهان

 

دعاى روز هشتم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَةَ الأیتامِ، و إطْعامِ الطّعامِ، و إفْشاءِ السّلامِ، و صُحْبَةِ الكرامِ، بِطَوْلِك یا ملجأ الآمِلین.

خدایا ... روزیم كن در این ماه، ترحّم بر یتیمان، و طعام نمودن بر مردمان، و افشاء سلام و مصاحبت كریمان، به فضل خودت اى پناه آرزومندان.

 

دعاى روز نهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِك الواسِعَةِ، و اهْدِنی فیهِ لِبراهِینِك السّاطِعَةِ، و خُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِك الجامِعَةِ بِمحبّتك، یا أمَلَ المُشْتاقین.

خدایا ... قرار بده برایم در این ماه، بهره اى از رحمت فراوانت و راهنمائیم كن در این ماه، به برهان و راه هاى درخشانت و بگیر عنانم را به سوى رضایت همه جانبه ات به دوستى خودت، اى آرزوى مشتاقان.

 

دعاى روز دهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوكّلین علیك، و اجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْك، و اجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیك، بإحْسانِك یا غایَةَ الطّالِبین.

خدایا ... قرار بده مرا در این ماه، از متوكّلان به درگاهت و مقرّر كن در این ماه، از كامروایان حضرتت و مقرّر فرما در این ماه، از مقرّبان درگاهت، به احسانت اى نهایت همّت جویندگان.

 

دعاى روز یازدهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ، و كرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ و العِصْیانَ، و حَرّمْ عَلَیّ فیهِ السّخَطَ و النّیرانَ، بِعَوْنِك یا غیاثَ المُسْتغیثین.

خدایا ... دوست گردان به من در این ماه، نیكى را و ناپسند بدار در این ماه، فسق و نافرمانى را، و حرام كن بر من در این ماه، خشم و سوزندگى را، به یاریت، اى داد رس داد خواهان.

 

دعاى روز دوازدهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ و العَفافِ، و اسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ و الكفافِ، و احْمِلنی فیهِ على العَدْلِ و الإنْصافِ، و امِنّی فیهِ من كلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِك یا عِصْمَةَ الخائِفین.

خدایا ... زینت ده مرا در این ماه، با پوشش و پاك دامنى، و بپوشانم در این ماه، جامه قناعت و خوددارى، و وادارم نما در این ماه، بر عدل و انصاف، و آسوده ام دار در این ماه، از هر چیزی كه مى ترسم، به نگاه دارى خودت اى نگه دار ترسناكان.

 

دعاى روز سیزدهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ طَهّرنی فیهِ من الدَّنَسِ و الأقْذارِ، و صَبّرنی فیهِ على كائِناتِ الأقْدارِ، و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرار،ِ بِعَوْنِك یا قُرّةَ عیْنِ المَساكین.

خدایا ... پاكیزه ام كن در این ماه، از چرك و كثافت، و شكیبائیم ده در این ماه، به آن چه مقدّر است از شدنى ها، و توفیقم ده در این ماه، براى تقوى و هم نشینى با نیكان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

 

دعاى روز چهاردهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ، و اقِلْنی فیهِ من الخَطآیا و الهَفَواتِ، و لا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلآیا و الآفاتِ، بِعِزّتِك یا عزّ المسْلمین.

خدایا ... مؤاخذه نكن مرا در این ماه، به لغزش ها، و در گذر از من در این ماه، از خطا ها و بیهودگی ها، و قرار مده مرا در این ماه، نشانه تیر بلا ها و آفات، اى عزّت دهنده مسلمانان

 

دعاى روز پانزدهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعین، و اشّْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَةِ المُخْبتینَ، بامانك یا امان الخائِفین.

خدایا ... روزى كن مرا در این ماه، فرمانبردارى فروتنان، و بگشا سینه ام را در این ماه، به بازگشت دل دادگان به امان دادنت، اى امان ترسناكان.

 

دعاى روز شانزدهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ، و جَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ، و أوِنی فیهِ بِرَحْمَتِك الى دارِ القَرارِ، بالهِیّتَك یا إلَهَ العالَمین.

خدایا ... توفیقم ده در این ماه، به سازش كردن با نیكان، و دورم دار در این ماه، از رفاقت بَدان، و جایم ده در این ماه، با مهرت به سوى خانه آرامش، به خدایى خودت اى معبود جهانیان.

 

دعاى روز هفدهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ، و اقْضِ لی فیهِ الحَوائِجَ و الآمالِ، یا من لا یَحْتاجُ الى التّفْسیر و السؤالِ، یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین، صَلّ على محمّد و آلهِ الطّاهِرین.

خدایا ... راهنمائیم كن در این ماه، به كار هاى شایسته و اعمال نیك، و بر آور برای من حاجت ها و آرزو هایم را، اى كه نیاز به سویت، احتیاج به تفسیر و سؤال ندارد، اى داناى به آن چه در سینه هاى جهانیان است، درود فرست بر محمّد و آل او از پاكیزگان.

 

دعاى روز هیجدهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَكاتِ أسْحارِهِ، و نَوِّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ، و خُذْ بِكلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ، بِنورِك یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین.

خدایا ... آگاهم نما در این ماه، براى بركات سحر هایش و روشن كن در این ماه، دلم را به پرتو انوارش، و قرار ده در همه اعضایم پیروى نمودن از آثارش، به نور خودت، اى روشنى بخش دل هاى حقّ شناسان

 

دعاى روز نوزدهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَكاتِهِ، و سَهّلْ سَبیلی الى خَیْراتِهِ، و لا تَحْرِمْنی قَبولَ حَسَناتِهِ، یا هادیاً الى الحقّ المُبین.

خدایا ... زیاد بگردان در این ماه،بهره مرا از بركاتش و آسان كن راه مرا به سوى خیر هایش و محروم نكن ما را از پذیرفتن نیكى هایش اى راهنماى به سوى حقّ آشكار.

 

دعاى روز بیستم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ، و اغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ، وَ وَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ، یا مُنَزّلِ السّكینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین.

خدایا ... بگشا برایم در این ماه، در هاى بهشت را، و ببند برایم در هاى آتش دوزخ را، و توفیقم ده در این ماه، براى تلاوت قرآن، اى نازل كننده آرامش در دل هاى مؤمنان.

 

دعاى روز بیست و یكم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِك دلیلاً، و لا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ عَلَیّ سَبیلاً، و اجْعَلِ الجَنّةِ لی مُنْزِِلاً و مَقیلاً، یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین.

خدایا ... قرار بده برایم در این ماه، به سوى خوشنودى هایت راهنمایى، و قرار مده شیطان را در این ماه، بر من راهى، و قرار بده بهشت را برای من منزل و آسایشگاهی، اى بر آورنده حاجت هاى جویندگان

 

دعاى روز بیست و دوم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَك، و أنزِل علیّ فیهِ بَرَكاتِك، وَ وَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِك، و اسْكنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِك، یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین.

خدایا ... بگشا به رویم در این ماه، در هاى فضلت را، و فرود آور برای من در این ماه، بركات خودتت را، و توفیقم ده در این ماه، راهی را براى موجبات خوشنودیت، و مسكنم ده در این ماه، وسط هاى بهشتت را، اى اجابت كننده خواسته ها و دعا هاى بی چارگان.

 

دعاى روز بیست و سوم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ، و طَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ، و امْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ، یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین.

خدایا ... شست و شوى ده مرا در این ماه، از گناه، و پاكم نما در این ماه، از عیب ها، و آزمایش كن دلم را در این ماه، به پرهیزكارى دل ها، اى چشم پوش لغزش هاى گناه كاران.

 

دعاى روز بیست و چهارم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ إنّی أسْألُك فیه ما یُرْضیك، و أعوذُ بِك ممّا یؤذیك، و أسألُك التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَك و لا أعْصیك یا جَوادَ السّائلین.

خدایا ... من از تو می خواهم در این ماه، آن چه تو را خوشنود سازد، و پناه مى برم به تو، از آن چه تو را می آزارد، و از تو توفیق می خواهم در این ماه، براى این كه فرمانت را بَرَم، و نا فرمانى تو ننمایم، اى بخشنده به سائلان.

 

دعاى روز بیست و پنجم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لاوّلیائِك، و مُعادیاً لأعْدائِك، مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِك، یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن.

خدایا ... قرار بده در این ماه، دوستی با دوستانت، و دشمنی با دشمنانت، و پیروی نمودن از راه و روش خاتم پیغمبرانت، اى نگه دار دل هاى پیامبران.

 

دعاى روز بیست و ششم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْكوراً، و ذَنْبی فیهِ مَغْفوراً، و عَملی فیهِ مَقْبولاً و عَیْبی فیهِ مَسْتوراً، یا أسْمَعِ السّامعین.

خدایا ... قرار بده كوشش مرا در این ماه، قدر دانى شده، و گناه مرا در این ماه، آمرزیده شده، و كردار مرا در این ماه، مورد قبول، و عیب مرا در این ماه، پوشیده، اى شنوا ترین شنوایان.

 

دعاى روز بیست و هفتم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْر،ِ و صَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ، و اقْبَلْ مَعاذیری، و حُطّ عنّی الذّنب و الوِزْرِ، یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین.

خدایا ... روزى كن مرا در این ماه، فضیلت شب قدر را، و بگردان در این ماه، كار هاى مرا از سختى به آسانى، و بپذیر عذر هایم، و بریز از من گناه و بار گران را، اى مهربان به بندگان شایسته خویش.

 

دعاى روز بیست و هشتم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ، و اكرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ، و قَرّبِ فیهِ وسیلتی الیك من بینِ الوسائل، یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین.

خدایا ... زیاد كن بهره مرا در این ماه، از اقدام به مستحبات، و گرامى دار در این ماه، به حاضر كردن و یا داشتن مسائل، و نزدیك گردان در این ماه، وسیله ام را به سویت از میان وسیله ها، اى آن كه سر گرمش نكند، اصرار و سماجت اصرار كنندگان.

 

دعاى روز بیست و نهم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ غَشّنی بالرّحْمَةِ، و ارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ و العِصْمَةِ، و طَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ التُّهْمَةِ، یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین.

خدایا ... بپوشان در این ماه، با مهر و رحمت، و روزى كن مرا در این ماه، توفیق و خوددارى، و پاك كن دلم را از تیرگی ها و گرفتگى هاى تهمت، اى مهربان به بندگانِ با ایمان خودت.

 

دعاى روز سی ام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُمّ اجْعَلْ صیامی فیهِ بالشّكرِ، و القَبولِ على ما تَرْضاهُ، و یَرْضاهُ الرّسولُ مُحْكمَةً فُروعُهُ بالأصُولِ، بحقّ سَیّدِنا محمّد و آلهِ الطّاهِرین و الحمدُ للهِ ربّ العالمین.

خدایا ... قرار بده روزه مرا در این ماه، مورد قدر دانى و قبولی، که بر طبق خوشنودى تو و پسند رسول تو باشد، و استوار باشد فرعش بر اصل، به حقّ آقاى ما، محمّد و خاندان پاكش، و ستایش خاصّ پروردگار جهانیان است.

 

تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 | 03:14 ب.ظ | نویسنده : معلم ادبیات | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.