تبلیغات
ادبیات فارسی متوسطه دوره اول (عارفی) - روان خوانی :آن سوی پنجره
آن سوی پنجره

معنی واژه های روان خوانی            

بیان: گفتار

توصیف کردن: شرح دادن

خاص: ویژه

دل انگیز: دلربا

دل باخته: دل بسته و علاقه­ مند

رضایت: خوشنودی

حیرت: شگفتی، ناباوری

قوّتِ قلب: نیرو و نشاط

١. دربارۀ ارتباط محتوای این داستان،بامصراع «تاشقایق هست،زندگی باید کرد»  توضیح دهید.

٢. چگونه می توان باوجود مشکلات خود،به دیگران امیدبه زندگی و قوّت قلب بخشید؟

طبقه بندی: روان خوانی :آن سوی پنجره،

تاریخ : جمعه 15 اسفند 1393 | 09:29 ق.ظ | نویسنده : عارفی | نظرات