تبلیغات
ادبیات فارسی متوسطه دوره اول (عارفی) - درس هفدهم :راه خوشبختی

ادبیات فارسی متوسطه دوره اول (عارفی) - درس هفدهم :راه خوشبختی

توضیحات کامل درس فارسی پایه هفتم و هشتم و نهم متوسطه دوره اول به همراه نمونه سوال و پاورپوینت

توضیحات کامل درس فارسی پایه هفتم و هشتم و نهم متوسطه دوره اول به همراه نمونه سوال و پاورپوینت

ادبیات فارسی متوسطه دوره اول (عارفی) - درس هفدهم :راه خوشبختی توضیحات کامل درس فارسی پایه هفتم و هشتم و نهم متوسطه دوره اول به همراه نمونه سوال و پاورپوینت


rah

لغات درس هفدهم راه خوشبختی 

جزر ومدّ :پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا

مسلماً :قطعاً، یقیناً،بی گمان

غنیمت :مناسب دانستن ، بهره بردن                                                                       

غفلت:فراموش شدن

گذر:عبور ، گذشتن از جایی

اعماق:جمع عمق ، ته ، ژرف

بیم:ترس ،خوف

تاب:توانایی ، تحّمل

تحّمل:شكیبایی، بردباری داشتن

اصلاً:هرگز

خاطر:ذهن ، فكر

فرط:زیاده روی ، در گذشتن از حد

غرور:آن چه مایه فریب شود ،خودبینی

تلف:بیهوده ، از بین رفتن

قدر:ارزش ، اندازه

مسرور:شاد ، خوشحال

بركات :جمع بركت ،بسیاری ،یمن

توكّل:كار خود را به خدا واگذار كردن

اعمال:جمع عمل ، كارها

افعال:جمع فعل ، كارها

اوقات: جمع وقت ، زمان ها

تفكّر:فكر كردن ، اندیشیدن

تامّل كردن :اندیشیدن ، درنگ كردن

اقدام:گام برداشتن ، به كاری دست زدن

تعلّل:بهانه آوردن

روا:جایز

عجول:شتابان ، آن كه كارها را با عجله انجام دهد

معیِّن:مشخص ، معلوم

نشاط:شادی

شتاب:عجله

اضطراب: دل نگرانی ، دلشوره ؛ ناراحتی

منحرف:كج شده از راه راست

متانت:وقار ، استوار بودن

شعار:علامت ، نشانه ، فریادهای مردم كه در آن خواسته های خود رابیان می كنند

خوف:ترس ، بیم

راهبر: راهنما، رهبر

ایام:جمع یوم ، روزها 

سلسله:زنجیر ،پادشاهانی از خاندان كه پشت سرهم پادشاهی كنند

كائنات:جمع كاینه ، موجودات جهان

خطا:اشتباه

مرتكب:اقدام كننده به كاری ،كسی كه كاری انجام دهد یا گناهی انجام دهد

عادات:جمع عادت ، خوی 

پاس داشتن :نگاه داشتن ،مرافبت كردن ، احترام گزاردن

ندامت:پشیمانی ، تاسف

گران بها: با ارزش ، ارزشمند

حسرت:افسوس ، دریغ

ثمر:نتیجه ، محصول

محال:ناشدنی ، غیر ممكن


خودارزیابی                                                                                      

1- شکسپیر ، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟

به دریایی که کشتی زندگی ما بر روی آن سوی ساحل مقصد درحرکت است .این دریا گاهی آرام وگاهی توفانی است

2- این بیت حافظ یا کدام قسمت درس ارتباط دارد ؟

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

معنی این بیت این است که (( ای عزیز من نصیحت ها را به پذیر که جوانان خوشبخت پند و اندرز پیران با تجربه را از جان خودشون هم بیشتر دوست می دارند )) و این با این قسمت درس ارتباط دارد (( اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سال خورده را که عمر درازتر و تجربه ی بیشتری دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحتی وآسایش خواهد گذرانید ))

3- به نظر شما راه رسیدن به خوشبختی چیست ؟

توکّل به خدا . استفاده از فرصت های امروز در زندگی و تحمّل سختی های امروز و تلاش برای ساختن آینده و راهنما یی گرفتن از آدم های پیر و با تجربه در زندگی . اندیشیدن و تامل کردن در کارها قبل از شروع آن ها و تلاش و پی گیری برای کامل انجام دادن کارها
طبقه بندی: درس هفدهم :راه خوشبختی،

تاریخ : پنجشنبه 14 اسفند 1393 | 12:32 ب.ظ | نویسنده : عارفی | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.